Ξεκινάνε οι αιτήσεις για τους πληγέντες επιχειρηματίες, από τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν το Δήμο Εορδαίας

Από την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022, ξεκινούν οι αιτήσεις των πληγέντων επιχειρηματιών και εμπόρων, των οποίων έχει πληγεί η επιχείρησή τους, από τις πλημμύρες της Δευτέρας 22 Αυγούστου 2022. Οι συνάδελφοι επιχειρηματίες μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο 6 του Δημαρχείου Εορδαίας (ισόγειο – πρώτο γραφείο δεξιά της εισόδου) καθημερινά από τις 09:00 μέχρι τις 14:00 (Τηλ. επικοινωνίας: 2463350122), για να συμπληρώσουν αίτηση καταγραφής των ζημιών που υπέστησαν οι επιχειρήσεις τους από τα πλημμυρικά φαινόμενα. 

Όπως ενημέρωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ. Νικόλαος Φουρκιώτης, οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής έγγραφα:

  • Τίτλους Ιδιοκτησίας
  • Ε1, Ε3 από το λογιστήριό τους
  • Στοιχεία νόμιμης λειτουργίας επιχείρησης, (Έναρξη στην συγκεκριμένη διεύθυνση ή την μεταβολή σε περίπτωση μεταφοράς έδρας, εάν είχε γίνει αλλού η έναρξη)
  • Οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να ενισχύσει το αίτημά τους (Φωτογραφίες, έγγραφο από μηχανικό κ.α.

Η διαδικασία των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022.

Υλοποίηση Σεμιναρίου ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022

   Ο Εμπορικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας – Εορδαίας σε συνεργασία με το Κ.Β.Δ.Μ. Φοροτεχνικός οργανώνει επιδοτούμενο σεμινάριο με θέμα « Διαχείριση e-shop και Social Media Marketing », στο πλαίσιο του ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022. Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζομένους εμπορικών επιχειρήσεων και η διάρκειά του θα είναι 40 ώρες. Η υλοποίησή του θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Πτολεμαΐδας, απογευματινές ώρες.

   Οι καταρτιζόμενοι που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα θα επιδοτηθούν με 200 ευρώ και θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

   Για αποστολή αιτήσεων και δικαιολογητικών επικοινωνήστε με το Κ.Β.Δ.Μ. Φοροτεχνικός:

Email: [email protected]

Τηλέφωνο: 24630-24843

Κατάργηση Ενδιάμεσων Εκπτώσεων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Κυβέρνηση προχωρά στην κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων και τη δυνατότητα προσφοράς ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα (Άρθρο 6).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 6 το οποίο αφορά τις εκπτώσεις και τις προσφορές, τροποποιείται το Άρθρο 15 του ν. 4177/2013 και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 15»

Εκπτώσεις -Προσφορές

(άρθρο 6α της Οδηγίας 98/6/ΕΚ – παρ.1 άρθρου 2 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)

1.   Ως εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη διενέργεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, ορίζονται οι εξής:

Α) Χειμερινές Εκπτώσεις: Από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του

Φεβρουαρίου και

Β) Θερινές Εκπτώσεις: Από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου. 2.   Οι προσφορές ορισμένης ποσότητας προϊόντων ή ορισμένης κατηγορίας προϊόντων, όπως ορίζονται στην απόφαση της παρ. 7, πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, μα αναφορά στην κατάλληλη μονάδας μέτρησης ανά προϊόν.

.  Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομότερο των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από (30) ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν η μείωση της τιμής αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή χωρίς τη μείωση της τιμής πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

.  Η παρ.2α. δεν εφαρμόζεται για νωπά και  ευαλλοίωτα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα τα οποία, από τη φύση τους ή στο στάδιο της μεταποίησης, ενδέχεται να καταστούν ακατάλληλα προς πώληση εντός τριάντα (30) ημερών από τη συγκομιδή, την παραγωγή ή την μεταποίηση.

3.       Καταργείται

4.       Έχει καταργηθεί.

5.       Έχει καταργηθεί.

6.       Έχει καταργηθεί

7.   Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδεται Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές και εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του κοινού, τις αναγραφόμενες τιμές, τη διάρκεια των προσφορών, την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την παράβαση των προβλέψεών του και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία τα εποχικά είδη μπορούν να προσφέρονται σε μειωμένη τιμή, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού των καταστημάτων πώλησης αποθεμάτων (stock) και των εκπτωτικών καταστημάτων (outlet) και η πώληση εμπορευμάτων από τα καταστήματα αυτά.

     Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του σχετικού άρθρου του νομοσχεδίου, οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εμπορικής κίνησης αλλά και τις εκτιμήσεις του εμπορικού κόσμου, δεν έχουν αποδώσει ουσιαστικά οφέλη στους εμπόρους και τους καταναλωτές.

     Αντίστοιχα, η περιοριστική απαγόρευση της προσφοράς ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, στερείται οικονομικής λογικής, αποτελεί εμπόδιο στον ανταγωνισμό και μειώνει, αδικαιολόγητα, την κοινωνική ευημερία.

     Η απόφαση για κατάργηση του θεσμού ελήφθη έπειτα από ασφυκτικές πιέσεις του εμπορικού κόσμου καθώς οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, όπως υποστηρίζουν,  έχει αποδειχθεί ότι κάθε άλλο παρά τον τζίρο των επιχειρήσεων ενισχύουν.

Με εκτίμηση,

το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου

Πτολεμαΐδας – Εορδαίας

Τακτικές Θερινές Εκπτώσεις 2022

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

    Σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας  για τις Θερινές Εκπτώσεις 2022, η θερινή εκπτωτική περίοδος  θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 11 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 31 Αυγούστου.

   Τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των εκπτώσεων, 17 Ιουλίου 2022, από τις 11:00 έως τις 16:00.

   Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

   Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται συμπληρωματικά, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

   Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να είναι ακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

   Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο της παρ. 1 άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης 56885/10-11-2014 «κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης». Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η αναγραφή παλιάς και νέας τιμής είναι επιβεβλημένες, ενώ το ποσοστό έκπτωσης έρχεται συμπληρωματικά και όχι μόνο του.

   Έχει παρατηρηθεί ότι, επιχειρηματίες μέλη, καλοπροαίρετα και στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον σχετικό φόρτο εργασίας, δεν αναγράφουν στα υπό έκπτωση προϊόντα διπλές τιμές αλλά καταφεύγουν στην χρήση γενικευμένου ποσοστού μείωσης. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρακτική είναι παράνομη και επισύρει αυστηρές κυρώσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 21 ν. 4177/2013, σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται από φέτος αυξημένο πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ. Επιβάλλεται λοιπόν προσοχή από τους καταστηματάρχες, ώστε να αποφεύγουν τα λάθη αναγράφουν πρώτα απ’ όλα την παλιά και νέα τιμή των προϊόντων και κατόπιν γενικευμένο ποσοστό έκπτωσης.

Με εκτίμηση,

το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου

Πτολεμαΐδας – Εορδαίας

Σημαντική Εκδήλωση για την μείωση του Ενεργειακού κόστους των Επιχειρήσεων, από το Επιμελητήριο Κοζάνης

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας – Εορδαίας ενημερώνει τα μέλη του για μια σημαντική Εκδήλωση για την μείωση του Ενεργειακού κόστους των Επιχειρήσεων, από το Επιμελητήριο Κοζάνης

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Κοζάνης, συνεχίζει να οργανώνει επίκαιρες ενημερωτικές εκδηλώσεις, ανταποκρινόμενη στα κρίσιμα ζητήματα που εγείρονται στο νέο επιχειρείν, και συγκεκριμένα  στο κόστος Ενέργειας.

Το Επιμελητήριο Κοζάνης, διοργανώνει μια σημαντική Εκδήλωση, με τίτλο “Δυνατότητες μείωσης ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις”, την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 στις 18.00 στην Αίθουσα Κοβεντάρειο στην Κοζάνη. Θα τεθούν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέματα και λύσεις για το πως μπορούν οι επιχειρήσεις – μέλη μας, να αξιοποιήσουν τις Ανανεώσιμες Πηγές, και τις μεθόδους Εξοικονόμησης για να μειώσουν κατακόρυφα το ενεργειακό τους κόστος.

Εισηγήσεις θα γίνουν από μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, από την οποία μπορεί να αντληθεί γνώση που θα μετουσιωθεί σε τεχνολογικές εφαρμογές στις επιχειρήσεις μας, καθώς και από τον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα που μπορεί να ανοίξει τη συζήτηση για τη χρηματοδότηση τέτοιων εφαρμογών, το Οικονομικό Επιμελητήριο και τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος κ. Κοεμτζόπουλο.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Επιμελητήριο Κοζάνης επιδιώκει να έχει διαρκή σχέση και αλληλεπίδραση με επιστημονικούς, θεσμικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς, με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο συγκροτημένη στάση του στα ζητήματα που απασχολούν την περιφερειακή επιχειρηματικότητα.

Αναλυτικά οι εισηγήσεις:

  1. Δυνατότητες Παραγωγής Ενέργειας σε Βιομηχανικά Κτίρια και Επιχειρήσεις:

Κόστος της Ενέργειας, Τεχνολογίες για παραγωγή ενέργειας, Κοστολογημένα παραδείγματα, Καλές πρακτικές στην Ευρώπη.

Ομιλητής: Yπάτιος Μωυσιάδης, Λέκτορας στο City University του Λονδίνου και στο ESCP Business School του Παρισιού.

  1. Εξοικονόμηση Ενέργειας με Μελέτη και Εφαρμογές σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις (Μονώσεις – Συστήματα θέρμανσης – Ψύξης – Αυτοματισμοί – LED κλπ).

Ομιλητής: Λουκάς Καραγιαννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Λέκτορας Εφαρμογών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

  1. Δυνατότητες χρηματοδότησης έργων μείωσης ενεργειακού κόστους και αύξησης ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Ομιλητής: Δημήτρης Κοεμτζόπουλος, Οικονομολόγος, Πρόεδρος του Τμ. Δυτικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αναπτύξτε την επιχείρησή σας online μέσα από το δωρεάν πρόγραμμα Grow with Google για επιχειρήσεις

H Google, στο πλαίσιο του προγράμματος Grow with Google, υποστηρίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της Ελλάδας προσφέροντας δωρεάν εξατομικευμένη συμβουλευτική πάνω σε θέματα ψηφιακού μάρκετινγκ. Πιο συγκεκριμένα, μια ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων της Google πραγματοποιούν κατ’ ιδίαν διαδικτυακές συναντήσεις εντελώς δωρεάν με στόχο: 

Να ενημερωθείτε για το πως μπορείτε να αξιοποιήσετε τα βασικά εργαλεία του διαδικτύου (όπως ιστοσελίδα/ eshop, social media, Google Ads κ.α.) Να δημιουργήσετε ένα εξατομικευμένο πλάνο ψηφιακού μάρκετινγκ, βασισμένο στις ανάγκες της  επιχείρησης σας.

Μάθετε περισσότερα εδώ και προγραμματίστε μια online συνάντηση. 

Το πρόγραμμα Grow with Google προσφέρει επίσης δωρεάν ομαδικά διαδικτυακά σεμινάρια με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων επαγγελματιών του λιανικού εμπορίου, του τουρισμού αλλά και άλλων τομέων. Μάθετε περισσότερα για τα δωρεάν ομαδικά διαδικτυακά σεμινάρια εδώ.

Σεμινάρια Marketing – E-Shop

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Σεμινάριο Προώθησης (Marketing) E-Shop, σε συνεργασία με την εταιρεία Greek Internet Marketing.

Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφού εκδήλωσαν ενδιαφέρον 52 καταστήματα της πόλης μας, κάτι το οποίο δείχνει την ευαισθητοποίηση όλων προς την ηλεκτρονική προβολή των καταστημάτων μας.

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες και την εταιρεία GIM για την συνεργασία. 

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου

Πτολεμαΐδας – Εορδαίας